ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափուր հաստիքների ցանկ

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության  թափուրների ցանկ  23․12.2020թ. դրությամբ