ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ժամանակավոր թափուր հաստիքների հայտարարություններ

12.05.2020
Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
13.01.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.3-Մ6-2) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար