ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թույլատրելի սահմանային արտահոսք

 ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատված և ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունում առկա մետաղական հանքավայրերը շահագործող ընկերությունների թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները

"Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ


"Թեղուտ" ՓԲԸ


"Մեղրաձոր Գոլդ" ՍՊԸ


"ՍԱԳԱՄԱՐ" ՓԲԸ, Արմանիսի լեռնահարստացման համալիր


"Լեռ-Էքս" ՍՊԸ 1, 
"Լեռ-Էքս" ՍՊԸ 2


"ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼՀԿ" ՓԲԸ


"ԱՏ-Մետալս" ՍՊԸ, Տաշտունի փորձարարական լեռնահարստացման համալիր


"ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ" ՍՊԸ, Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկա


"Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ