ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մեկանգամյա լիցենզիաներ

Արխիվ 2014-2019

ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ/Արխիվ 2019

03.07.2019թ.
Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիա ( 1 կիսամյակ )

N/N

Կազմակերպության  անվանումը                   

Ստացած լիցենզիաների քանակը

Գործունեության  մարզը

1

<<Գեոպրոմայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ

17 լիցենզիա

Արարատի մարզ

2

<<Փաթիլա>> ՍՊԸ    

2 լիցենզիա

ք. Երևան

3

<<Ազադ Ֆարմասյութիքլզ>> ՍՊԸ

3 լիցենզիա

Կոտայքի մարզ

4

<<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ

3 լիցենզիա

ք. Երևան

5

<<Յունիքիմ>> ՍՊԸ

1 լիցենզիա

ք. Երևան

Վտանգավոր թափոնների արտահանման  մեկանգամյա լիցենզիա
( 1 կիսամյակ )

N/N

Կազմակերպության  անվանումը   

Ստացած լիցենզիաների քանակը

Գործունեության  մարզը

 

<<Էդմետ>>  ՍՊԸ

6 լիցենզիա

ք. Երևան

 

<<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ

2 լիցենզիա

ք. Երևան


Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր

( 1 կիսամյակ )

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության  մարզը

1

<<Ջերմուկ Գրուպ>> ՓԲԸ

Վայոց ձոր

2

<<ՀրազՋԷԿ>> ԲԲԸ

Կոտայք

3

<<Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն>> ՍՊԸ

ք. Երևան

4

<<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ՝ <<Արմավիրի Գազմաշ>> ՍՊԸ

Արմավիր

5

<<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ

ք. Երևան

6

<<Մեղրաձոր Գոլդ>> ՍՊԸ

Կոտայք

7

<<Ձուլակենտրոն>> ԲԲԸ

Կոտայք

8

<<Թաթսթոուն>>  ՍՊԸ

Սյունիք

9

<<Հայկական Ատոմային Էլեկտրակայան>> ՓԲԸ

Արմավիր

10

<<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ

ք. Երևան

11

<<Մաքուր երկաթի գործարան>> ԲԲԸ

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա ստացած կազմակերպություններ
( 1 կիսամյակ )

հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Լիցենզիայի ներդիր(ներ)

Գործունեության իրականացման վայրը (մարզը)

1

«Խաչհար» ՍՊԸ

1-լիցենզիա/4-ներդիր    

ք. Երևան

2

«Շիրառ» ՍՊԸ

1-լիցենզիա/4-ներդիր    

Արագածոտնի մարզ,  համայնք Օշական

3

«Էկոսիստեմա» ՍՊԸ

1-լիցենզիա/3-ներդիր    

ք. Երևան

Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում
( 1 կիսամյակ )

N/N

Մատուցված   ծառայության անվանումը

Քանակը

1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող  օբյեկտների և թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում  /գրանցված կազմակերպությունների քանակը/

14


01.01.2018 - 31.01.2019թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիա

Հ/հ

Կազմակերպության  անվանումը

Գործունեության  մարզը

4-րդ եռամսյակ

1

  <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա

  Արարատի մարզ

2

  <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ

  ք.Երևան

2

  <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ

  ք.Երևան

3

  <<Իսատիս>> ՍՊԸ

   ք.Երևան

4

  <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ

   ք.Երևան

3-րդ եռամսյակ

1

 <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա

   ՀՀ Արարատի մարզ

2

 <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան

3

  <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ 

   ՀՀ ք.Երևան

1-ին և 2-րդ եռամսյակներ

1

  <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -8 լիցենզիա

   ՀՀ ք.Երևան

2

  <<Մեդիսար >> ՍՊԸ -1 լիցենզիա

   ՀՀ ք.Երևան

3

 <<Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ -7 լիցենզիա

  ՀՀ Արարատի մարզ

4

  <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ 

   ՀՀ ք.ԵրևանՎտանգավոր թափոնների արտահանման լիցենզիա

Հ/հ

Կազմակերպության  անվանումը

Գործունեության  մարզը

1

  <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ – 2 լիցենզիա

  ք.Երևան

2

  <<Էդմետ>> ՍՊԸ – 2 լիցենզիա    

  ք.Երևան

2

  <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ

  ք.Երևան

3

   <<Մետտա Գրուպ>> ՍՊԸ

  ք.Երևան06.12.2017- 01.07.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/

1

  <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան

2

  <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան

3

  <Էդմետ>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան

4

  <<Մետտա Գրուպ>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան

5

<<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ

ՀՀ ք.Երևան

6

<<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան


06.12.2017- 01.01.2018թթ. Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/

1

  <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ

  ՀՀ ք.Երևան

2

  <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփնի>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան


05.12.2017թ.- դրությամբ Տրամադրված վտանգավոր թափոնների փոխադրման մեկանգամյա լիցենզիա

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/

1

  <<Էդմետ>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան

2

  <<Մետէքսիմ>> ՍՊԸ

  ՀՀ ք.Երևան06.12.2017- 15.01.2018թթ. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/

1

  <<Մեդիսար>> ՍՊԸ

   ՀՀ ք.Երևան

2

  <<Մեդիսար>> ՍՊԸ

   ՀՀ ք.Երևան

05.12.2017թ.- դրությամբ  Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաիա

Հ/հ

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության իրականացման վայրը/մարզ/

1

  <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ

 ՀՀ Արարատի մարզ

2

  <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ

  ՀՀ Արարատի մարզ

3

  <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ

  ՀՀ Արարատի մարզ

4

  <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ

  ՀՀ Արարատի մարզ

5

  <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ

  ՀՀ Արարատի մարզ

6

  <<Գեո Պրո ՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ

 ՀՀ Արարատի մարզ

7

  <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ

  ՀՀ Արարատի մարզ

Վտանգավոր թափոնների արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաներ ստացած ընկերությունների Ցանկը 2019թ.

N/N

Կազմակերպությանանվանումը

Գործունեության վայրը

1

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

2

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

3

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

4

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

5

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

6

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

7

« Մետէքսիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

8

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

9

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

10

« Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի » ՍՊԸ

ք . Երևան

11

« Մետէքսիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

12

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

13

«Էկոսիստեմա» ՍՊԸ

ք . Երևան

14

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

15

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

16

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաներ ստացած ընկերությունների Ցանկը 2019թ.

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության վայրը

1

« Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ » ՍՊԸ

Արարատի մարզ

2

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

3

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

4

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

5

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

6

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

7

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

8

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

9

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

10

«Փաթիլա» ՍՊԸ

ք . Երևան

11

«Փաթիլա» ՍՊԸ

ք . Երևան

12

«Ազադ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

13

«Ազադ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

14

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

15

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

16

« Յունիքիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

17

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

18

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

19

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

20

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

21

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

22

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

23

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

24

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

25

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

26

« Ազադ Ֆարմասյութիքլզ » ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

27

«ՋՄ Գրուպ» ՍՊ Ը

ք. Երևան

28

«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ

ք. Երևան

29

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք. Երևան

30

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

31

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

32

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

33

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

34

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

35

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

36

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

37

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

38

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

39

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

40

« Մեդիսար » ՍՊԸ

ք . Երևան

41

« Յունիքիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

42

« Մեդիսար » ՍՊԸ

ք . Երևան

43

« Յունիքիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան