ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կադաստր և ռեեստրներ

Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր 2019թ.

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության վայրը

1

« Ջերմուկ գրուպ » ՓԲԸ

Վայոց ձորի մարզ

2

« Հրազդան ՋԷԿ » ԲԲԸ

Կոտայքի մարզ

3

« Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն » ՍՊԸ

ք. Երևան

4

" Գազպրոմ Արմենիա " ՓԲԸ՝ " Արմավիրի Գազմաշ " ՍՊԸ

Արմավիրի մարզ

5

« Ռուսալ Արմենալ » ՓԲԸ

ք. Երևան

6

« Մեղրաձոր Գոլդ ՍՊԸ »

Կոտայքի մարզ

7

« Ձուլակենտրոն » ԲԲԸ

Կոտայքի մարզ

8

« Թաթսթոուն » ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ

9

« Հայկական Ատոմային Էլեկտրակայան » ՓԲԸ

Արմավիրի մարզ

10

« Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն » ՍՊԸ

ք. Երևան

11

« Մաքուր երկաթի գործարան » ԲԲԸ

ք. Երևան

12

« Շինպլյուս » ՍՊԸ

ք. Երևան

13

« Ջերմուկ ինթերնեյշնլ Պեպսի - Կոլա բոթլեր » ՍՊԸ

ք. Երևան

14

« Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն » ՓԲԸ

ք. Երևան

15

« Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ » ՓԲԸ

ք. Երևան

16

« Երևանի էլեկտրատրանսպորտ » ՓԲԸ

ք. Երևան

17

« Հարավկովկասյան երկաթուղի » ՓԲԸ

ք. Երևան

18

« Շիրառ » ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ