ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շմպ դրամագլուխ

Ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի հաշվեհամարը`
Կենտրոնական գանձապետարան շրջակա միջավայրի նախարարություն

Հ/Հ   900008015019

Ընդերքօգտագործողների կողմից հանքի փակման մոնիթորինգի վճարի հաշվեհամարը`
Կենտրոնական գանձապետարան շրջակա միջավայրի նախարարություն

Հ/Հ   900018006016


Ընդերքօգտագործողների կողմից խախտված հողերի վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ մուտքագրվող գումարները ըստ տարիների  

2020թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

187 407 563.40

78 002 076.00

 

 

2019թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

19 268 634.00

11 876 850.00

158 685 660.40

238 025 104.00

2018թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

5 767 494.0

127 354 184.0

78 436 596.4

113 957 004,40

2017թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

88 873 678.5

1 236 026.3

1 282 280.0

205 793 283.4