ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարության հաշվետվություններ

ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
27.12.2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2017 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքների մասին
2018թ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից կատարման համար նախատեսված միջոցառումների
ՀՀ տարածքում ընդերքի օգտագործման տրամադրման օրինակության և ընդերքի օգտագործման /ոչ մետաղական հանքավայրեր/ նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ.գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 55, 56, 57 և 96-րդ կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ
2018 թվականի գործունեություն
Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից վերջին մեկ տարվա ընթացքում իրականացված բարեփոխումների վերաբերյալ
21.06.2019
Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծրագրի իրականացման համար անտառների գույքագրմա