ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Տնօրեն

‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ ՊՈԱԿ

 


Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն

   
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ