ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Տնօրեն

‹‹Հայաստանի բնության պետական թանգարան›› ՊՈԱԿ

 

Հասցե` ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 34
( +374 11) 54-25-16
 [email protected]
URL:  www.smn.am

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ