ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱԳԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ ՝

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե` ք.Երևան Բուզանդի 1/3 
( 011) 22-02-18

 [email protected]

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿտնօրենի տեղակալ`  Ազգանուշ Դռնոյան


( 010) 22-02-18    


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ