ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
տնօրենի ժ/պ`

‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ

Տնօրենի ժ/պ`  Արման Մկրտչյան

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ,Ստեփանյան 42/27
     (0285) 2-00-64


   [email protected] , [email protected][email protected]
URL:  www.zangezurkh.am

 


‹‹Շիկահող›› մասնաճյուղ

տնօրեն`  Անդրանիկ Աբելյան
   

‹‹Զանգեզուր›› մասնաճյուղ

տնօրեն`  Շանթ Թումանյան
   

‹‹Արևիք›› մասնաճյուղ

տնօրեն`  Գագիկ Գևորգյան

URL: www.arevikpark.am

 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ