ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համակարգի կառույցներ

Կոմիտե
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ
Պետական հիմնարկ
Պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն