ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ վարչապետի որոշումներ

01.01.2015թ.-01.12.2015թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1.  "Եղիշ Տերտերյանին, Խաչատուր Խաչատրյանին և Անահիտ Ալեքսանդրյանին Մոսկվա գործուղելու մասին" ՀՀ վարչապետի 12.02.2015թ. N 95-Ա որոշում
 2.  "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 24.02.2015թ. N 142-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 11)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման ազգային խորհուրդ ստեղծելու, դրա կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ վարչապետի 09.03.2015թ. N 167-Ա որոշում
 4.  "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 10.03.2015թ. N 196-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 5.  "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 11.05.2015թ. N 361-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 6.  "Թափոնների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ վարչապետի 28.08.2015թ.N786-Ա որոշում
 7. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 322-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 14.10.2015թ. N 949-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 70)
 8. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 30.12.2015թ. N 1286-Ն որոշում (2016թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 2)
01.01.2017թ.-31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1.  Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատելու մասին" ՀՀ վարչապետի 21.06.2017թ. N 613-Ա որոշում
 2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 02.11.2017թ. N 1244-Ն որոշում (2017թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
01.01.2018թ.- 28.12.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկերը հաստատելու մասին»  ՀՀ վարչապետի 19.01.2018թ. N 31-Ա որոշում

 2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 07.02.2018թ. N 67-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 9)

 3. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N620 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 02.03.2018թ. N 214-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)

 4. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 14.03.2018թ. N 248-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 19)

 5. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ վարչապետի 27.04.2018թ․ N 448-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38)

01.01.2019թ.- 31.12.2019թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745-Լ որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 15.02.2019թ. N 138 - Լ որոշում

 2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 01.06.2019թ. N 662  - Լ որոշում

 3. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Վարչապետի 26.06.2019թ. N 823-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 43)

 4. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Վարչապետի 16.08.2019թ. N 1138-Ն որոշում(2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 55)

 5. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 322-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Վարչապետի 28.08.2019թ. N 1204-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 57)

 6. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Վարչապետի 29.08.2019թ. N 1216.Ա որոշում

 7. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումը հաստատելու մասին» Վարչապետի 09.09.2019թ. N 1276-Ա որոշում 

 8. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745- Լ որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություններ եվ N 740- Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 02.12.2019թ. N 1785 - Լ որոշում 

01.01.2020թ.-18.06.2020թ.

1. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն և հոկտեմբերի 21-ի N 614-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” վարչապետի 12.02.2020թ․ N 190-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 12)

 

<<Վահե Ջիլավյանին շրջակա միջավայրի նախարարի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին>>

ՀՀ վարչապետի 21.04.2020թ.  N 474  - Ա  որոշում

"Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին"

ՀՀ վարչապետի 28.08.2020թ. N 960-Ա որոշում