ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
պետի ժ/պ `

հեռ. (374-11) 818-553
պաշտոնակն էլ. հասցե. [email protected]

 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչություն

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ