ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՈՆԱ ԲՈՒԴՈՅԱՆ
ՆՈՆԱ ԲՈՒԴՈՅԱՆ
պետ՝

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ