ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԻՐԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՆԱԻՐԱ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
պետ`