ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԼԻՆԵ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՄԵԼԻՆԵ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Նախարարի տեղակալի օգնական