ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
պետ`

հեռ. (374-11) 818-503
պաշտոնակն էլ. հասցե.  [email protected]

 

Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ