ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Նախարարի խորհրդական