ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
պետ`

հեռ. (374-11) 818-542
պաշտոնակն էլ. հասցե. [email protected]

 

Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ