ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԴԳԱՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԷԴԳԱՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
պետ-նախարարի մամուլի քարտուղար`