ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՍԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
պետ`