ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարություն

ՌՈՄԱՆՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Նախարար
ՌՈՄԱՆՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 / ընդունարան՝  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99 / Էլ-հասցե՝ [email protected][email protected] / վեբկայք` www.env.am  ​
Նախարարի մամուլի քարտուղար
Գլխավոր քարտուղար
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ