ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափուր հաստիքների հայտարարություններ

Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
12.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվություններ և համաձայնեցումների վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
12.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
12.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
12.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
19.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
19.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
19.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
19.01.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
26.02.2021
Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար