ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի արդյունքները

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ռազմական դրությամբ պայմանավորված կասեցվել են շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2), շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Ղ3-2), շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված արտաքին մրցույթների անցկացումը։
Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինը մրցույթները վերսկսելու և անցկացնելու ժամկետների վերաբերյալ  տեղեկատվությունը կիրազեկի մրցույթի մասնակիցներին։  Հրաման 589-Ա, 28.09.2020թ.