ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
14.01.2021
«Մարիամ Գարիկ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու բազալտների հանքավայրում կատարվելիք աշխատանքների հանրային քննարկումների վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2021թ. հունվարի 26-ին, ժամը 12:00-ին Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտի համայնքապետարանում տեղի կունենա «Մարիամ Գարիկ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու բազալտների հանքավայրում  կատարվելիք աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության  վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։(4-րդ փուլ)։ Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: